Projekty wkładowe: wspierają cały ekosystem

Zmieniaj świat, wspierając różne kluczowe cele w ramach projektów wsparcia.

Jakie są wkłady klimatyczne?

Działania klimatyczne to coś więcej niż tylko dekarbonizacja. Musimy podejść do kryzysu klimatycznego w sposób całościowy, uwzględniając wodę, różnorodność biologiczną, zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi i – tak – węgiel. Dlatego na naszym rynku można kupować i sprzedawać szeroką gamę kompensacji klimatycznych, a my stale poszerzamy możliwości, aby ludzie mogli przyczynić się do walki ze zmianami klimatycznymi.

Wkłady to jednostki, które mogą reprezentować różnorodne działania: ochronę określonego obszaru leśnego, usunięcie określonej masy plastiku z oceanu itp. Sprzedaż wkładów to świetny sposób na znalezienie finansowania dla zrównoważonych projektów, gdy nie są one dostępne. jeszcze gotowi do sprzedaży certyfikowanych produktów, takich jak kredyty węglowe lub certyfikaty energetyczne. Dzięki wpłatom możliwa jest realizacja wszelkiego rodzaju projektów korzystnych dla klimatu.

What are climate contributions?

Odkryj nasze projekty wkładowe